Lokienhallintajärjestelmän todelliset kustannukset

Laitedata on nopeimmin kasvava osa Big Dataa ja antaa laajimman näkökulman yrityksen ympäristöissä tapahtuvaan toimintaan. Laitedatasta kannattaakin ottaa kaikki hyöty irti. Hyödyntääksesi lokeja ja muuta laitedataa, on sinulla oltava käyttöön sopiva, hyvä järjestelmä. Eri vaihtoehtoja ei kannatakaan verrata vain hankintahinnan perusteella. Kuten muidenkin ohjelmistojen kohdalla, saattaa järjestelmän käyttöönotossa ja käytössä piillä lisäkustannuksia, joiden vuoksi edulliseksi luultu ratkaisu tuleekin kalliiksi. Ennen kuin valitset järjestelmän laitedatan ja lokien hallintaan, laske auki ratkaisun todelliset kustannukset, jotta voit vertailla eri vaihtoehtoja luotettavasti.

Lisäominaisuudet ja piilokustannukset lisäävät hintaa

Edulliset järjestelmät ovat usein edullisia yksiulotteisuutensa vuoksi – ne sisältävät vähemmän hyödyllisiä toiminnallisuuksia. Jos yksinkertaisempi järjestelmä vastaa täysin sekä tämän hetken, että tulevaisuuden tarpeisiin, voi se olla yritykselle oikea ratkaisu. Mutta jos järjestelmällä ei voi tehdä tarvittavia asioita, nopeuttaa rutiinitöitä ja helpottaa arkea, syö sen käyttäminen työtunteja turhaan. Tunteja, jotka työntekijät olisivat voineet käyttää tuottavampaan työhön.

Kun huomataan, että järjestelmä ei sellaisenaan riitä ja toimintoja aletaan kaipaamaan lisää, pitää ne usein tuottaa olemassa olevaan ratkaisuun käyttäen koodaamista ja konsultointia. Tarkoittaen siis ylimääräisiä kuluja. Esimerkiksi kun lokienhallintaan halutaan tuoda erilaisia lokilähteitä, voi poimimisen joutua koodaamaan itse. Toinen yleinen puute on kustomoidun raportoinnin tai näkymän tuottaminen. Jos esimerkiksi historiasta halutaan luoda raportti, ei järjestelmä sellaisenaan useinkaan taivu siihen, vaan toiminnon lisääminen ratkaisuun tuottaa koodaustöitä.

Järjestelmän todelliset kustannukset koostuvat lisäosien lisäksi jatkuvista ylläpitotöistä, joita aiheutuu räätälöinneistä, päivityksistä ja muista muutoksista ympäristössä. Kun ohjelmistoon tulee versiopäivitys, joka vaikuttaa lokien rakenteeseen, saattaa nykyinen tapa poimia lokeja mennä rikki. Tämä tarkoittaa korjaustöitä – paljon korjaustöitä.

Miten välttää ylimääräiset kustannukset?

Kokonaisvaltaisen järjestelmän hankintahinta saattaa olla korkeampi verrattuna yksinkertaisempaan ratkaisuun. Siksi kannattaa varmistaa, että valittavassa järjestelmässä on tarpeeksi toimintoja, jotka todella helpottavat työskentelyä. Kun ominaisuudet riittävät yrityksen tarpeisiin pitkälläkin aikavälillä, säästyt hukkaamasta työtunteja ja kalliilta lisäosien rakentamiselta.

Nyt ajattelet, että ohjelmistojen versiopäivitys on silti ongelma. Ei kaikkien järjestelmien kanssa. Kannattaa valita lokienhallintaratkaisu, joissa määritykset lokien poiminta ja käsittelysäännöt säilytetään määrittelytiedostoissa. Niitä on tarvittaessa itse helppo muokata. Useimmiten sinun ei kuitenkaan itse tarvitse edes koskea tiedostoihin, sillä monessa tapauksessa sovellusten toimittajat luovat uudet määrittelytiedostot lokien keräämiseen itse.