Liiketoiminnan kehittäjän neljä virhettä IoT datan hyödyntämisessä

Big data ja IoT on viime vuosina ollut yleistyvä puheenaihe, ja näiden kahden ilmiön uskotaan mullistavan lähes kaikkea liiketoimintaa lähivuosina. Tulevaisuuden liiketoiminnan kehittämisessä datalla on merkittävä rooli, mutta hyödyntämisen tavat hakevat vielä muotoaan.

Dataa kerääntyy eritoten IoT-laitteita käyttävissä yrityksissä. Suuresta määrästä ja keräämisen helppoudesta ja halpuudesta huolimatta datan hyödyntäminen ei ole osoittautunut helpoksi tehtäväksi – järjestelmät ovat jäykkiä, ja erilaisten dataformaattien, tietokantojen ja järjestelmien yhteensovittaminen vaatii tuekseen pitkään kestäviä projekteja, joiden kustannukset ja vaatimukset muuttuvat projektin venyessä.

Seuraavat neljä asiaa ovat yleisimpiä syitä siihen, miksi datan hyödyntäminen liiketoiminnan kehityksessä muuttuu usein mahdollisuudesta ylitsepääsemättömäksi haasteeksi ja esteeksi.

1. Tehdään sitä, mitä on tehty aina ennenkin

Datan innovatiivinen hyödyntäminen ja uusien liiketoimintamallien, tuotteiden ja palveluiden löytäminen vaatii murtautumista ulos totutuista kaavoista sekä rohkeaa kokeilua, testaamista ja uusien asioiden yhdistelyä. Ketterä data-alusta mahdollistaa leanin lähestymistavan datan hyödyntämiseen. Kun alusta joustaa, mahdollistaa se uuden kokeilun sekä helpon datan analyysin ja yhdistelyn. Datan hyödyntäminen voidaan aloittaa jo huomenna, sen sijaan että käynnistetään totuttuihin kaavoihin kangistunut, raskas ja aikaa vievä projekti.

2. Tehdään perinteisin menetelmin itse

Innovaatioiden tulppana voivat olla myös vanhentuneet toimintatavat sekä niihin kytkeytyvät järjestelmät. Perinteiset data-alustat ja niiden kehitys nojaavat aikaan, jolloin IoT-laitteiden tuottamaa valtavaa datamäärää ei vielä ollut. Parhaimman hyödyn ja laajemman ymmärryksen datasta saa kuitenkin sellaisen alustan avulla, joka mahdollistaa ennakkoluulottoman ja helpon kokeilun sekä ketterät toimintatavat. Alustan tulisi mahdollistaa myös dataformaatin vaihtelut sekä joustavat integraatiot muihin järjestelmiin, jolloin voidaan käyttää mahdollisimman paljon dataa, mahdollisimman joustavasti.

3. Ei uskalleta kokeilla uutta

Jotta dataa voidaan käyttää apuna uusien liiketoimintamallien, tuotteiden ja palveluiden löytämisessä, on astuttava rohkeasti perinteisen kehitystyön kaavojen ulkopuolelle. Jos käytössä oleva järjestelmä pakottaa ratkaisemaan datan käsittelyyn liittyvät haasteet menetelmillä, jotka vievät aikaa ja resursseja, on syytä arvioida myös käytettävien ratkaisujen käyttökelpoisuutta. Kun datan analyysiin käytetty alusta on ketterä, myös toimintamallit datan hyödyntämiseksi liiketoiminnan kehityksessä voivat olla ketteriä.

4. Ei tehdä mitään

Vaikka IoT:n tuleminen ja datan räjähdysmäinen kasvu saattavatkin aiheuttaa ahdistusta, vaihtoehtona ei ole jähmettyminen uuden edessä. ICT-alan tutkimusyritys Gartnerin mukaan IoT-laitteiden määrä tulee lisääntymään räjähdysmäisesti tulevina vuosina, ja niiden tuottaman datan määrä sen mukana. Mitä nopeammin ja tehokkaammin datan saa hyötykäyttöön, sen paremmin on murrokseen sopeutunut ja kehityksessä mukana. Tiedon hyödyntämiseen liiketoiminnan kehityksessä kannattaa siis tarttua jo nyt, ennen kuin kilpailijasi ovat sen jo tehneet.