Tietoa käyttäjäkokemuksista: sovellusten suorituskyvyn hallintaan Application Performance Management

Kaipaatko työkalua analysoimaan käyttäjien kokemuksia suorituskyvystä ja palvelutasosta? E2 Softwaren ohjelmakokonaisuudella Application Performance Management voit seurata toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja saat välineet kriittiseen analyysiin. Palvelumme avulla ongelmat ratkaistaan proaktiivisesti, ennen kuin ne vaikuttavat liiketoiminnan tehokkuuteen tai aiheuttavat tarpeettomia kuluja.

Application Performance Management -palvelu kerää tilastotietoja sovellusten toiminnasta.

 • Tilastotietojen avulla ymmärretään sovelluksen käyttäytymistä ja analysoidaan sovelluksen kuormitusta. 
 • Kerätyn tiedon avulla paikannetaan kuormitushuiput ja ongelmahetket.
 • Palvelun avulla seurataan kuormitukseen vaikuttaneita tapahtumia.

Application Performance Management -palvelun avulla saat arvokasta tietoa sovelluksesi toiminnasta ja sen kehittämisestä.

Application Performance Management -projektin työvaiheet

 1. Suunnittelu ja tavoitteen asettaminen
 2. Mittareiden määritys ja seuranta
 3. Virittäminen ja korjaaminen
 4. Raportointi ja palautteen antaminen

E2 Softwaren ratkaisuiden avulla työvaiheiden toteutus saadaan osaksi jokapäiväistä rutiinia. Työvaiheet kattavat:

 • Sovellusympäristön käyttäytymisen valvonnan ja muutoksiin reagoinnin.
 • Ohjelmien ja tietokantojen suorituskyvyn varmistamisen.
 • Tarvittavan laitteistokapasiteetin määrittelyn.

Kuinka ratkaistaan sovellusten ongelmat tehokkaasti? 

Jotta ongelmanratkaisu olisi mahdollisimman tehokasta, on työpanos tärkeää kohdistaa oikeisiin asioihin. Näin ongelmat korjataan lyhyessä ajassa. Jotta tehokkaaseen ongelmanratkaisuun päästään, tarvitaan yksityiskohtaiset tiedot siitä, missä ongelma on ja mikä sen aiheuttaa. Jotta riittävät tiedot saadaan, on käytössä oltava tehokkaat apuvälineet tiedon keräämiseen. Sovelluksen vasteajan muuttuessa päästään välittömästi porautumaan ongelman aiheuttajaan.

Tehokkaaseen ongelmanratkaisuun tehokkaat työkalut

Tarjoamme toimivat ja kätevät ohjelmistot ongelmanratkaisuun. Ohjelmistoillamme voit kerätä tarvittavaa tietoa ongelmasta ja tarjoamme keinot oikeiden ratkaisujen tekemiseen. Tiedot saat graafisina analyyseina. Yksityiskohtaiset tekniset historiaraportit kattavat:

 • Sovellukset
 • Fyysiset palvelimet
 • Tietokannat ja niiden suorittamat SQL-lauseet
 • Sovelluspalvelimet
 • Java-ohjelmat
 • Levyt
 • Verkkoliikenteen

Performance Management työnvaiheet

Paikannetaan ongelmakohta
Visuaalisia työkaluja käyttämällä paikannetaan ongelman syntymisajankohta ja saadaan yleiskuva tuolla hetkellä aktiivisina olleista sovelluksista. Graafisesta raportista poraudutaan yksityiskohtaisiin tulosteisiin, joissa näkyvät kyseisen ajankohdan prosessit, tietokantakäsittely, sovellusohjelmien prosessit, web-palvelimien kuorma ja sovelluspalvelimien aktiviteetit.
Analysoidaan aktiviteetteja
Yksityiskohtaisten listausten ja suoritusraporttien avulla saamme tiedon poikkeustilanteen rakenteesta ja voimme nähdä, mitkä tekijät vaikuttivat sen syntymiseen. Monitasoarkkitehtuuriin perustuvien sovellusten käyttäytymisen analysoinnissa tarvitaan yhteistä näkymää kaikkiin sovelluksen suorituskykyyn vaikuttaviin osatekijöihin. Yksinkertainen yhden tekijän analysointi ei paljasta koko totuutta.
Tehdään tarvittavat muutokset
Kun ongelman syyt ovat selvillä, tehdään tarvittavat muutokset. Ongelmanratkaisuna on usein sovelluksen osan korjaus, tietokantarakenteen viritys tai laitteistokapasiteetin kasvatus.

Ratkaisuesimerkkejä

Kuorma on kasvanut suuren aktiviteettimäärän takia
Kun käytettävissä oleva kapasiteetti ei riitä, on ratkaisuna optimoitu kapasiteetin kasvatustapa. Tämä tarkoittaa sitä, että joko hankitaan tulevaa kasvua vastaava lisäteho tai muutetaan palvelimella suoritettavien sovellusten määrää tai prioriteettia. Kriittisimmät sovellukset saavat päähuomion ja muutokset tehdään hyvissä ajoissa. Mitä aikaisemmin muutostarpeeseen reagoidaan ja mitä kestävämpi ratkaisu löydetään, sitä edullisemmaksi lopputulos muodostuu. Työskentelyn apuna on TeamQuest Model kapasiteettitarpeen ja ongelmakohtien analysointiin.


Prosessi kuormittaa poikkeuksellisen paljon järjestelmää
Sovelluksessa on virheitä tai jokin sen toiminnallisuus aiheuttaa odottamatonta kuorman kasvua. Sovelluksessa oleva virhe on korjattava tai se vaatii virittämistä. Varsinainen ongelma voi olla sovelluskoodissa tai tietokantakäsittelyssä. Nopean ja onnistuneen korjauksen perustana on selkeä kuva siitä mitä sovellusympäristössä tapahtui ongelman esiintymishetkellä. Asiantuntijat keskittyvät oikean ajanhetken tapahtumiin ja selvittävät tallennetun historiatiedon avulla kuorman kasvun syyn.


Suoritusajanhetkeen liittyvä suuri kuormitus
Kun eräajojen kuormittavuus muuttuu niin, että niiden suoritus vaikuttaa sovellusympäristön yleiseen suorituskykyyn, voidaan ongelma ratkaista esimerkiksi muuttamalla eräajon käynnistyshetkeä. Kun ongelman syy ja luonne tunnetaan, on helppo suunnitella uusi suoritusstrategia tai muuttaa suorituksen ajankohtaa.